Maatschappelijke stage niet voor iedereen 72 uur

16 september 2009

Op maandag 14 september heeft Staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW) de voortgangsrapportage over de maatschappelijke stage naar de Tweede Kamer gestuurd. Afgelopen schooljaar was 96% van alle scholen(gemeenschappen) bezig met maatschappelijke stage. Dit schooljaar (2009-2010) is dat 99%. Er zijn veel positieve ervaringen met deze stage, maar ook zijn er nog een aantal belangrijke aandachtspunten. Dit zijn inbedding van de stage in het curriculum, de kwaliteit en begeleiding van stages en de duur van de stage.

Een belangrijke wijziging in de plannen is de duur van de stage: de verplichte 72 uur stage voor álle scholieren vervalt. Uit de praktijk blijkt dat 72 uur stage voor vmbo, havo en vwo-leerlingen lastig te realiseren is. Juist omdat vmbo en havo onderwijs een minder lange schoolperiode bestrijken dan het vwo. Daarom een belangrijke wijziging aan maatschappelijke stage. “Mede op grond van de signalen uit de pilots wordt het aantal uren aangepast, rekening houdend met de duur van de opleiding. Dat betekent 72 uur maatschappelijke stage voor het vwo, 60 voor de havo en 48 uur voor het praktijkonderwijs en het vmbo.”

Meer lezen over de voortgang van maatschappelijke stage en plannen van de overheid voor de komende jaren? Lees hier verder.