Blog: Speelbord Maatschappelijke Diensttijd; Algemeen Fonds of KANS?

16 november 2017

Door Joost van Alkemade

Bekijk dit bericht op ons nieuwe platform.

Hoe vaak heb jij het gespeeld? Monopoly? Met altijd die ene winnaar die de rest compleet failliet speelt? Wordt de Maatschappelijke Diensttijd een Algemeen Fondskaart met een algemene saaie regeling van de overheid? Of wordt het een maatschappelijke KANSkaart? Op welke plek wil jij gaan staan? Het ‘speelbord’ van de maatschappelijke Diensttijd kan nu worden ontworpen!

Nu de diensttijd geen plicht meer is voor elke jongere, maar een challenge voor wie er voor kiest,  vraagt dat passende spelregels. De KANS draait om het succes dat jongeren er een goed alternatief in  zien naast al het andere waar zij ook voor kunnen kiezen. Ik geef een aantal KANSkaarten:

KANS: Motivatie van de jongeren

Spreek primair de motivatie van jongeren aan, die is er. Match jongeren op hun talent  en interesse. Geef jongeren zelf een rol in het passend maken van goede en interessante vrijwilligerstaken. Match zowel individueel als per groep, ongeacht de omvang. Faciliteer diversiteit: ontwerp verschillende borden voor  zowel jongeren met een VMBO, MBO, HBO en Master. Zowel individueel als per groep, gefaciliteerd tijdens en door verbanden waar zij zelf al in functioneren. Dat kan een school zijn, maar ook een sportvereniging of een scouting of…

KANS: Samen met de jongeren

Met z’n allen winnaar gaan worden! Een succesvolle ‘diensttijd’ vraagt niet alleen de inzet van jongeren maar is een Maatschappelijke Challenge van de samenleving als geheel. Ik was een tijd geleden betrokken bij het vlot trekken van de Maatschappelijke Stage op een school in Amersfoort. Van de leerlingen werd verwacht dat zij in zowel school- als eigen tijd stage liepen bij de dagbesteding met psychiatrische cliënten. Toen ik vroeg of ook de leerkrachten inzet toonden door hun leerlingen aandacht te geven en zelf ook hun gezicht lieten zien bij de dagbesteding, was het stil. Daar waren in werktijd geen taakuren voor.

KANS: Samenwerking tussen alle partijen

De Maatschappelijke Challenge zou lokaal een samenwerking kunnen zijn van scholen en maatschappelijke organisaties, met inzet in begeleiding of support voor het proces door vrijwillige inzet uit het bedrijfsleven. Fondsen die bij passende fondsaanvragen extra budget bieden om jongeren in te zetten, én te begeleiden. Inzet van expertise van bijvoorbeeld de KNHM-adviseurs bij ‘start-ups’ van jongeren met vrijwilligersinitiatieven. Kortom, een samenwerkingsverband van de jongeren, de scholen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de overheid. De eerdere en nog doorlopende ervaringen met de Maatschappelijke Stage geven voorbeelden van deze goed werkende coalities.

Deze effectvolle  Maatschappelijke Challenge vraagt dus inzet in het kwadraat: (E=MC²). Geen monopoly van de één, maar het meerjarig samenwerken om jongeren hun KANS te geven om hún bijdrage te leveren aan hún en onze samenleving. Ontwerp je deze KANS ook mee?   

 

Joost Klein Joost van Alkemade is directeur in de vereniging, zoals hij het zelf graag zegt. Je kunt contact met hem opnemen via j.vanalkemade nov.nl  of 06 10764885. Zeker als je bij wilt dragen aan de vereniging of het brede vrijwilligerswerk.

 

 

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.