Lezingen Samen voor Jeugd online

31 oktober 2013

De afgelopen maanden organiseerden ActiZ, GGD Nederland, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, MOgroep en VGN gezamenlijk een zes regionale bijeenkomsten Professionele kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht; samen voor jeugd. Op de bijeenkomsten konden bezoekers inspiratie opdoen en kennis nemen van goede voorbeelden van samenwerking tussen professionele en vrijwillige inzet voor jeugd en gezin.

De presentaties zijn vanaf nu te lezen op www.vrijwillige-inzet.nl.

Kanttekeningen, tips en adviezen

Hoogleraar Strategic Philantropy Lucas Meijs plaatste in zijn inleiding tijdens deze eerste drie bijeenkomsten een aantal kritische kanttekeningen bij de mogelijkheden van de pedagogische civil society. De gezamenlijke inzet van professionals, burgers en vrijwilligers biedt veel kansen, maar heeft ook beperkingen. Ook Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap, ging tijdens de laatste drie bijeenkomsten in op de risico’s van overheidsbeleid waarbij de bal vooral bij de burger wordt gelegd. Daarbij gaf ze aanbevelingen hoe we met deze risico’s kunnen omgaan. Onderzoekster Marian van der Klein gaf in haar inleiding vele tips en adviezen voor de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. Ondanks alle verschillen tussen professionals en vrijwilligers zijn er ook overeenkomsten: vrijwilligers kunnen heel professioneel zijn!

Praktijkvoorbeelden

In een dertigtal verschillende workshops kwamen uitgebreid praktijkvoorbeelden aan bod van samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. Deelnemers gingen met elkaar in gesprek over kansen, mogelijkheden, hobbels, bobbels en oplossingen uit hun dagelijkse praktijk. Er waren workshops over ouderparticipatie, vrijwilligersbeleid, de rol van het CJG, jongerenactiviteiten, opvoedingsondersteuning, burgerkracht, maatjesprojecten en vele andere onderwerpen.

U kunt de meeste presentaties uit de workshops nalezen op www.vrijwillige-inzet.nl.

ZonMw financierde de bijeenkomsten. MOVISIE, het NJi en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) droegen bij aan de inhoud van de bijeenkomsten.