Leden voor Auditcommissie Tuchtrecht gezocht

19 februari 2013

Voor de Auditcommissie Tuchtrecht is Vereniging NOV op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor een veilige omgeving voor minderjarigen in het vrijwilligerswerk.

Achtergrond

Organisaties die gebruik mogen maken van de registratielijst voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in het vrijwillige jeugd- en jongerenwerk werken met preventieve maatregelen, een gedragscode, een tuchtreglement en sanctiebeleid. Voor de tuchtrechtspraak en het opleggen van een sanctie kunnen organisaties zich aansluiten bij de Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk die 18 maart 2013 van start gaat.

Taken commissieleden

Om te controleren of organisaties daadwerkelijk de noodzakelijke stappen gezet hebben, roept Vereniging NOV een auditcommissie in het leven. De auditcommissie toetst organisaties die willen deelnemen aan de registratielijst. Daarnaast kijkt de commissie steekproefsgewijs of organisaties zich houden aan de gemaakte afspraken en mensen die grenzen overschrijden daadwerkelijk voor een tuchtcommissie brengen.

Interesse?

Heeft u interesse of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Ronald Hetem,  r.hetem nov.nl , 06 30100448.