Wat zijn knelpunten bij extra inkomsten vrijwilligersorganisaties

26 november 2014

Het ministerie van BZK heeft samen met landelijke vrijwilligersorganisaties knelpunten in wet- en regelgeving voor vrijwilligers en hun organisaties geïnventariseerd. In deze inventarisatie is naar voren gekomen dat organisaties minder inkomsten krijgen uit subsidies en steeds vaker de eigen broek moeten ophouden. Creatieve manieren worden ingezet om extra inkomsten te krijgen. Daarbij stuiten organisaties op de beperkingen in de regels. Wij zijn op zoek naar voorbeelden hiervan om argumenten voor het wegnemen van belemmeringen te onderbouwen.

Graag willen we vrijwilligersorganisaties een aantal vragen voorleggen. Met de antwoorden kunnen we de belemmeringen in wet- en regelgeving verder terugdringen. Het invullen kost slechts enkele minuten. Alvast bedankt voor uw hulp!

Klik hier voor deelname aan de enquete 

Meer informatie over de enquete krijgt u bij Ronald Hetem, r.hetem nov.nl, 06 30100448