Keurmerk Steunpunt Vrijwillige Inzet stopt

06 december 2013

Van alle vrijwilligerscentrales in Nederland heeft in 14 jaar tijd nog geen 15 procent een Keurmerk Steunpunt Vrijwillige Inzet. In combinatie met het veranderende werkveld van de centrales vanwege alle decentralisaties, was dit aanleiding voor het bestuur van Vereniging NOV om te stoppen met het uitreiken van het keurmerk. In het Netwerk Ondersteuning Vrijwillige inzet (NOVi) zal gezocht worden naar een passende ondersteuning op kwaliteitsgebied, die aansluit bij de ontwikkelingen in het veld. Vrijwilligerscentrales die nu een keurmerk hebben, behouden deze voor de periode waarvoor deze is uitgereikt.