Kessler Stichting ontvangt NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

18 juni 2015

Dinsdagmiddag 16 juni ontving de Kessler Stichting uit handen van PEP Den Haag een certificaat voor het behalen van het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Het keurmerk geeft aan dat de Kessler Stichting haar vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk georganiseerd heeft. Vrijwilligers weten dat ze bij de Kessler Stichting  kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten

Kessler Stichting fotograaf gerrit vermeu

Criteria

Om in aanmerking te komen voor het NOV-keurmerk moet een organisatie aan de door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) gestelde kwaliteitscriteria voldoen. De vrijwilligersorganisatie PEP Den Haag heeft de Kessler Stichting hierin begeleid, het vrijwilligersbeleid van de Kessler Stichting bekeken en met vrijwilligers gesproken. Aan het einde van het traject heeft PEP Den Haag een positief advies gegeven aan NOV. Ook NOV is positief en kent het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld aan de Kessler Stichting toe. Het keurmerk is 4 jaar geldig.

Vrijwilligers van groot belang

De Kessler Stichting werkt graag met vrijwilligers. Taïs Van Vijnckt, coördinator vrijwilligers bij de Kessler Stichting: “We zijn blij dat we dit keurmerk behaald hebben. Vrijwilligers zijn voor ons van groot belang. Dankzij hun aanwezigheid worden de mogelijkheden van onze cliënten om deel te nemen aan activiteiten buiten de woonvoorziening vergroot. Door regelmatig contact bieden vrijwilligers mogelijkheden voor (extra) aandacht, een luisterend oor, begeleiding bij activiteiten, vervoer, wandelen, koken etc. Hierdoor kan de zelfstandigheid en mobiliteit van onze cliënten vergroot worden.”

“Het feit dat onze vrijwilligers dit onbetaald doen, is van groot belang voor onze cliënten. Juist hun belangeloze inzet kan onze cliënt het gevoel geven de moeite waard te zijn. We vinden het daarom belangrijk dat onze vrijwilligers net als onze medewerkers goed begeleid en ondersteund worden in hun werk”, aldus Van Vijnckt.

Over de Kessler Stichting

De Kessler Stichting zet zich in voor mensen die sociaal kwetsbaar zijn, in het bijzonder dak- en thuislozen, die opvang en/of zorg en begeleiding nodig hebben. Ook ambulante hulp is mogelijk. De Kessler Stichting beschikt over meerdere locaties in Den Haag en is al ruim honderd jaar een begrip in de regio.

De Kessler Stichting werkt regelmatig samen met de Stichting Anton Constandse. De organisaties hebben een gezamenlijk vrijwilligersbeleid. Ook de Stichting Anton Constandse heeft het keurmerk behaald. 

Meer informatie over het NOV-keurmerk 

U vindt hier meer informatie over het NOV-keurmerk. Werken met de Zelfevaluatie is altijd goed, ook als u geen keurmerk wilt.

Fotograaf: Gerrit Vermeulen