Katja Schuurman opent Week tegen Eenzaamheid

28 augustus 2013

Katja Schuurman opent op 26 september 2013 het Nationale Eenzaamheid Congres dat tevens de kick-off is van de Week tegen Eenzaamheid. Het congres vindt plaats in de Posthoornkerk in Amsterdam. Ook zal Katja de radiocommercials voor de Week tegen Eenzaamheid inspreken. Psychogerontoloog dr. Nan Stevens, geeft de Nationale Eenzaamheid Lezing 2013 genaamd ‘Aanpak eenzaamheid: een urgente uitdaging’.

Katja SchuurmanKatja Schuurman: “Ik ben graag moderator voor het Nationale Eenzaamheid Congres omdat ik het belangrijk vind dat we met elkaar iets tegen eenzaamheid doen. Sinds ik de film ‘Guilty movie’ over een eenzame jongen heb geproduceerd, realiseer ik me hoe dieptreurig en uitzichtloos eenzaamheid kan zijn. Ik associeerde eenzaamheid altijd vooral met oudere mensen maar besef nu dat eenzaamheid bij alle leeftijden en in alle bevolkingsgroepen voorkomt. Als je je samen inzet tegen eenzaamheid kan er echt iets aan gedaan worden.”

Nan Stevens

nanstevens3Dr. Nan Stevens doet al sinds de jaren zeventig onderzoek naar eenzaamheid en naar onderwerpen waarbij eenzaamheid een belangrijke factor is. Zoals vriendschappen, sociale netwerken en de gevolgen van het verlies van dierbaren. Stevens: “Wij weten steeds meer over de negatieve gevolgen van eenzaamheid voor geestelijke en lichamelijke gezondheid. Zo weten we dat eenzaamheid veroudering versnelt. Er zijn veel programma’s gericht op bestrijding ervan. Maar zijn zij effectief? En voor wie wel en wie niet? Wat zijn de werkzame elementen?” Dit alles komt aan bod tijdens het congres.

Over het Nationale Eenzaamheid Congres

De Week tegen Eenzaamheid begint 26 september met het Nationale Eenzaamheid Congres 2013. Op dit congres komen mensen bij elkaar die beroepshalve betrokken zijn bij eenzaamheid, bijvoorbeeld vanuit zorg- en welzijnssector, woonsector en overheid. Om te praten over eenzaamheid en vooral om na te denken over creatieve en baanbrekende manieren om eenzaamheid op te lossen. Tijdens het congres wordt de winnaar bekendgemaakt van de Nationale Eenzaamheid Prijs 2013. U kunt hier stemmen op één van de drie genomineerden.

Aanmelden

Bent u als professional bezig met eenzaamheid en heeft u belangstelling het congres bij te wonen? U kunt zich hier aanmelden.

Programma

13:00

Ontvangst met koffie en thee

13:35

Welkomstwoord Katja Schuurman

13:40

Introductie Arie Ouwerkerk, directeur Coalitie Erbij

13:45

Aanpak eenzaamheid: een urgente uitdaging, 
Nationale Eenzaamheid Lezing 2013 door Nan Stevens

14:15

Gelegenheid tot vragen stellen aan Nan Stevens

14:45

Paneldiscussie met Elly van Kooten, directeur 
maatschappelijke ondersteuning VWS, 
Jenny Gierveld, wetenschappelijk onderzoeker eenzaamheid, 
Marius Ernsting, voorzitter NOV en 
Eva Scholte, directeur Humanitas

15:15

Pauze

15:40

Presentatie filmpjes drie genomineerden 
Nationale Eenzaamheid Prijs 2013

16:00

Prijsuitreiking Nationale Eenzaamheid Prijs 2013 
door juryvoorzitter Leo Wijnbelt, voorzitter Coalitie Erbij

16:15

Afsluiting congres en opening Week tegen Eenzaamheid 2013

   

16:30

Netwerkborrel

   

17.30

Einde

 

Over Coalitie Erbij

Coalitie Erbij is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, die ieder op eigen wijze een maatschappelijke rol spelen om eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden. De kernleden van Coalitie Erbij zijn Humanitas, Leger des Heils, MOgroep, Nationaal Ouderenfonds, Resto VanHarte, Sensoor en Nationale Vereniging de Zonnebloem. Daarnaast heeft de Coalitie nog 29 leden, waaronder Vereniging NOV. Coalitie Erbij organiseert jaarlijks samen met honderden mensen en organisaties in het land de Week tegen Eenzaamheid. De Week tegen Eenzaamheid, dit jaar van 26 september t/m 5 oktober, is onderdeel van de bewustwordingscampagne die Coalitie Erbij het hele jaar door voert om kennis en kunde rond eenzaamheid te verbreden en delen. Doel is het thema uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar en bekend te maken. Ga voor meer informatie naar www.samentegeneenzaamheid.nl. 

 

Foto Katja Schuurman: Nick van Ormondt

Foto Nan Stevens: Ron Moes