Kamervragen over verruiming regels vrijwilligerswerk voor werklozen

08 juli 2015

Kamerleden Tanamal en Kerstens (beiden PvdA) hebben vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesteld over het verruimen van de regels voor het doen van vrijwilligerswerk. (ingezonden 8 juli 2015) Onze eerste bevindingen van de nieuwe regeling vindt u hier. Dit zijn de vragen van de kamerleden:

  1. Deelt u de mening dat vrijwilligerswerk van onschatbare waarde is voor de samenleving en voor de vrijwilligers zelf? 
  2. Deelt u de mening dat vrijwilligerswerk van belang kan zijn voor het aanleren van vaardigheden die de kansen vergroot op het krijgen van betaald werk?
  3. Kunt u aangeven waarom mensen met een WW-uitkering slechts ‘traditioneel vrijwilligerswerk’ mogen doen? 1)  Waarom kiest u hiervoor?
  4. Kunt u toelichten waarom een persoon met een WW-uitkering, in tegenstelling tot iemand met bijvoorbeeld een WIA of WWB -uitkering, alleen vrijwilligerswerk kan doen bij een organisatie met een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) of sociaal belang behartigende instelling (SBBI)-status?
  5. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat buurtinitiatieven, zoals buurtbedrijven groen coöperaties en zorg coöperaties zich niet kunnen laten versterken door vrijwilligers met een WW-uitkering, omdat er geen ANBI of SBBI-status is? Zo ja, bent u bereid dit aan te passen? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het waar dat er bij de politie zowel volunteers zijn als politievrijwilligers die in beide gevallen taken verrichten waar anderen voor betaald worden? Bent u van mening dat er sprake is van arbeidsverdringing? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  7. Klopt het dat vrijwilligers met een WW-uitkering problemen krijgen met het UWV (Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen) wanneer zij politievrijwilliger of volunteer zijn?
  8. In hoeverre is er sprake van een precedentwerking nu mensen met een WW-uitkering, door tussenkomst van de minister, vrijwilligerswerk hebben kunnen verrichten tijdens de Tour de France?
  9. Ontvangt u ook signalen dat veel maatschappelijke organisaties geen weet hebben van de ANBI-status? Zo ja, bent u bereid om de manier waarop een organisatie kan worden aangewezen als ANBI verder onder de aandacht te brengen van deze maatschappelijke organisaties?
  10. Kunt u aangeven, nu er geen nulmeting heeft plaatsgevonden, hoe u de effectiviteit van de genomen maatregelen om vrijwilligerswerk te verruimen meet? Kunt u toelichten waarom deze evaluatie pas na de zomer plaatsvindt, terwijl mei 2015 was toegezegd?

 

1) Activiteiten die doorgaans een aanvullend karakter hebben op bestaande maatschappelijke voorzieningen binnen een organisatie die een ideële doelstelling heeft of een maatschappelijk nut nastreeft.