Kamervraag ChristenUnie over gratis VOG vrijwilligers

05 december 2012

Naar aanleiding van onze lobby voor een gratis VOG voor alle vrijwilligers die met kwetsbare doelgroepen werken, heeft de ChristenUnie bij de begrotingsbehandeling in de vaste Kamercommissie Veiligheid & Justitie de volgende vraag gesteld:
Vraag dhr. Segers, Christen Unie: "Hoe staat het met het gratis verstrekken van een VOG aan vrijwilligers? Kan dit ook worden uitgebreid naar kerken en groene organisaties die vaak met vrijwilligers werken?"

Als antwoord geeft staatssecretaris Teeven aan na onafhankelijk evaluatie van de pilot gratis VOG - uiterlijk medio 2013 - en op basis van de beschikbare middelen te besluiten of het project uitgebreid kan worden naar meer vrijwilligersorganisaties die voldoen aan de integriteitscriteria. Voor de kerkelijke instellingen stelt de staatssecretaris financiën beschikbaar om integriteitsinstrumenten te ontwikkelen.

Aan de slag

Voor iedereen die seksueel misbruik in zijn organisatie wil voorkomen, is er een uitgekiend pakket aan maatregelen beschikbaar op www.inveiligehanden.nl.