Kamerleden steunen groene vrijwilligersactie

17 oktober 2013

Tweede Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA) en Jaco Geurts (CDA) dragen vrijwilligers in natuur en landschap een warm hart toe. Daarom overhandigde Landschapsbeheer Nederland hen onlangs persoonlijk het boekje: Ik wil dit blijven doen! Hierin vertellen mensen waarom zij hun groene vrijwilligerswerk willen blijven doen. Het boekje is bedoeld als oproep aan politici en beleidsmakers om bij hun beleid niet de ruim 100.000 vrijwilligers te vergeten die ook een belangrijke bijdrage leveren aan landschapsonderhoud in Nederland. Geurts: “Ons Nederlandse landschap is een voorbeeld van iets waar heel veel mensen verantwoordelijkheid voor nemen. Of dat nou boeren zijn, andere officiële partijen, of vrijwilligers. Die gezamenlijke kracht is belangrijk om te onderhouden. We zullen daarom aandacht blijven vragen voor groene vrijwilligers.”

Oog voor vrijwilligers

Inmiddels hebben ook andere Kamerleden het boekje toegestuurd gekregen. Marieke van der Werf, directeur Landschapsbeheer Nederland, overhandigde in september het eerste exemplaar van het boekje Ik wil dit blijven doen! aan staatssecretaris Dijksma. Van der Werf: “Bij die gelegenheid bleek dat de staatssecretaris oog heeft voor het pleidooi om groene vrijwilligers ruimte te bieden en de noodzakelijke ondersteuning door vrijwilligersorganisaties in stand te houden.”

Ondersteuning voortzetten

Groene vrijwilligersorganisaties zijn noodzakelijk voor goed, veilig en op elkaar afgestemd natuur- en landschapsonderhoud. Ze stellen deugdelijk materieel ter beschikking aan vrijwilligers en leren hen natuur en landschap op een constructieve en veilige manier te onderhouden en te beheren. Van der Werf: “We hopen dat de meerderheid van de Kamerleden bij de begrotingsbehandeling in november de staatssecretaris over de streep trekt, om de goede ondersteuning van vrijwilligers die actief zijn in landschaps-, natuuronderhoud en soortenbescherming te blijven voortzetten.”

Overhandiging Ik wil dit blijven doen! aan Jacobi en Geurts

Marieke van Duijn, Public Affairs Landschapsbeheer Nederland (rechts), overhandigt het boekje ‘Ik wil dit blijven doen!’ aan Tweede Kamerleden Lutz Jacobi (links) en Jaco Geurts (midden). Fotografie: tundratree.com

Download het boekje ‘Ik wil dit blijven doen!’

Landschapsbeheer Nederland is het samenwerkingsverband van 12 provinciale organisaties Landschapsbeheer. Zij zetten zich in voor het behoud en de ontwikkeling van het landschap waarin wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Het landschap vraagt om duurzaam beheer, zodat we er nu en in de toekomst van kunnen genieten. Meer informatie over Landschapsbeheer Nederland: www.landschapsbeheer.nl.