Kamerleden in gesprek met vrijwilligersorganisaties

08 december 2017

Hanke Bruins Slot (CDA), Tjeerd de Groot (D66), Nevin Özütok (GroenLinks), William Moorlag (PvdA), Corrie van Brenk (50PLUS),  Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Rudmer Heerema (VVD) en een drietal Kamermedewerkers gingen gisteren in gesprek met 40 organisaties die werken door, met en voor vrijwilligers en actieve bewoners.

Kamerleden kwamen om van gedachten te wisselen over het belang van vrijwilligerswerk op onderwerpen en thema’s waarover zij het woord voeren, én om ook een indruk op te doen van het het gehele vrijwilligerswerk. De vertegenwoordigers praatten hen bij over de betekenis en rol van vrijwillige inzet in onze samenleving. Ze gingen in gesprek over de interactie tussen overheidsbeleid, politieke doelen en de eigen doelen van de organisaties. Waar versterken die elkaar en wat zijn gemiste kansen? Aan beide kanten waren veel leermomenten. 

Jongeren filmen met enthousiasme én elan Kamerleden

Speciaal omdat 7 december de Nationale Dag van de Vrijwilliger was, hebben leerlingen van het UniC en het Anna van Rijncollege Kamerleden geïnterviewd. Hieronder zie je het gevarieerde, enthousiaste en vaak verrassend professionele resultaat. Overduidelijk werden ook de Kamerleden enthousiast van hun interviewers!

 

Onderstaande organisaties namen deel

1.    Zorg

NPV Zorg voor het leven
Humanitas
Vier het Leven
Nederlands Rode Kruis

2.    Burgerinitiatief

Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK)
Delfshavencoöperatie (Rotterdam)
Wijkcoöperatie Moerwijk (Den Haag)
Erasmus Universiteit, Ingmar van Meerkerk
Landelijke Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSAbewoners)

 

3.    Sport

NOC*NSF
Nederlands Handbal Verbond
Nederlands Korfbal Verbond

4.      Levensbeschouwing

Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom
Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap
Raad van Kerken in Nederland
Contactorgaan Moslims en Overheid
Kerk in Actie

5.    Groen

Natuurmonumenten
LandschappenNL
SoortenNL
IVN natuureducatie
Onder Water in Leiden (.nl)

6.    Onderwijs

Inspiratienetwerk TijdVoorActie
Erasmus Universiteit
Hogeschool van Amsterdam
Landelijke Kamer van Studentenverenigingen
Samen voor Goud

7.    Jeugdwerk

YMCA
VoorleesExpress
Scouting Nederland
Plattelandsjongeren.nl
NUSO Speelruimte Nederland 

8.    Integratie & Inburgering

Het Begint met Taal
VluchtelingenWerk Nederland
Project Aan de Slag!

10. Lokale ondersteuning van initiatief

Vrijwilligerscentrale Amsterdam
PEP Den Haag
Vrijwilligerscentrale Nijmegen
Sociaal Werk Nederland