Joost van Alkemade volgt Els Berman op als directeur NOV

19 maart 2015

Het bestuur van Vereniging NOV heeft Joost van Alkemade benoemd tot directeur. Joost begint op 1 juni 2015 en volgt Els Berman op. Joost is nu nog manager en senior adviseur bij Movisie, het landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken, en heeft eerder onder meer gewerkt bij CIVIQ, instituut vrijwillige inzet, en Stichting VrijwilligersManagement (sVM). Vrijwilligerswerk is de rode draad in de loopbaan van Joost van Alkemade. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat hij met zijn visie op het vrijwilligerswerk en zijn uitgebreide netwerk de vereniging op passende en vernieuwende wijze kan uitbouwen.

Reserveer 4 juni 2015 in uw agenda

Op donderdagmiddag 4 juni 2015 is Van Alkemade aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) om zich voor te stellen aan de leden. Aansluitend op de ALV, die begint om 14.00, is het afscheidssymposium van Els Berman. Het afscheidssymposium begint om 15.00 uur en is ook toegankelijk voor niet-leden. Voor beide gelegenheden wordt nog een uitnodiging verzonden, maar reserveer alvast ruimte in uw agenda.

Joost van Alkemade

Joost van Alkemade, NOV-directeur per 1 juni 2015: “Vrijwilligerswerk is geen ‘vanzelforganisatie’ en vraagt inzet, infrastructuur en beleid.”