Internationale conferentie 'Borders to cross'

18 september 2013

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. Van 29 t/m 31 oktober 2013 organiseren de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met de gemeente Amsterdam en met een aantal andere maatschappelijke organisaties en universiteiten een internationale conferentie onder de naam 'Borders to Cross'. Deze conferentie staat in het teken van de verschuivende rollen en taken tussen de overheid, samenleving en markt.

Tijdens deze conferentie worden een groot aantal vernieuwende initiatieven en projecten uit meer dan twintig Europese landen samengebracht die ieder op zich inspelen op deze veranderende rollen, verantwoordelijkheden en kansen. Deze initiatieven zijn ondergebracht in een drietal categorieën:

  • Inhoudelijke sectoren, zoals zorg & welzijn, woonomgeving, jeugd & onderwijs, etc.
  • Nieuwe vormen van betrokkenheid en initiatief, zoals alternatieve financiering van activiteiten, samenwerking in coöperaties, zelfbestuur en activisme, nieuwe technologie, etc.
  • Innovaties in de institutionele omgeving, zoals democratische en institutionele vernieuwing, omgaan met conflicten en tegenstellingen, interactie en responsiviteit en nieuwe klantrelaties


Tijdens de conferentie zullen ook initiatieven worden gepresenteerd die relevant zijn voor de zorg, bijvoorbeeld formele inspraak van patiënten in gezondheidsbeleid in Duitsland, regelarme transitie van de AWBZ in West Brabant, zelfredzame ouderen in Zweden, een sociaal vangnet opgezet door samenwerkende tandartsen in Portugal, etc.

Het programma voor de conferentie bestaat uit lezingen, werkgroepen, ‘crosstalks’, een projectenmarkt, uitwisselingen met maatschappelijke organisaties en initiatieven, collega’s en wetenschappers.

Het doel van de conferentie is om op basis van de ervaringen die in verschillende landen van Europa opgedaan worden met nieuwe initiatieven op het snijvlak van overheid, maatschappij en markt, inspiratie en ideeën op te doen voor veelbelovende (schaalbare) projecten en initiatieven die mogelijk ook in Nederland zouden kunnen worden uitgeprobeerd.

Er worden circa 250 deelnemers uit geheel Europa verwacht tijdens de conferentie, welke in Amsterdam zal worden georganiseerd.

Meer informatie over de conferentie kunt u vinden op de website http://borderstocross.com/. Uw organisatie kan inschrijven voor deze conferentie via de website. Deelname aan de conferentie is kosteloos.