Inspiratiegids Lokaal beleid Kunst en Cultuur

19 december 2016

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft een gids uitgebracht over preventie, zelfregie en participatie met kunst en cultuur in het sociale domein. En dus ook over vrijwilligerswerk op dat vlak.

Veertig burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren van grote en kleine Nederlandse gemeenten delen in deze gids hun positieve ervaringen met kunst en cultuur op hun beleidsterrein, zoals zorg, welzijn, gebiedsontwikkeling of werkgelegenheid.

Actuele lokale vraagstukken

Hoe haal je de vraag op uit de samenleving? Hoe geef je mensen met een zorgvraag zelfregie en verbreed je hun netwerken? Hoe vergroot je de kansen van burgers om te participeren in de samenleving? Hoe bereik je een sociaal inclusieve samenleving? Hoe houd je krimpgebieden vitaal? Hoe vergroot je de betrokkenheid van inwoners bij hun ge­meente? Deze en andere vragen vormen de kern van deze gids, die is ingedeeld in zeven actuele thema’s.

Download hier de handleiding