Inschrijving Meer dan handen vrijwilligersprijzen geopend

16 mei 2013

Op 7 december 2013, Internationale vrijwilligersdag, reikt de staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn, de Meer dan handen vrijwilligersprijzen uit. Met deze prijzen zet hij inspirerende voorbeelden in het zonnetje én spreekt hij zijn waardering uit voor al die vrijwilligers die zoveel mogelijk maken. Inschrijven kan tussen 15 mei en 1 oktober via Vrijwilligerswerk.nl.

Dit jaar aparte landelijke categorie

Behalve landelijk en lokaal werkende vrijwilligersorganisaties, -projecten en burgerinitiatieven komen ook gemeenten en bedrijven die vrijwilligerswerk structureel stimuleren en mogelijk maken in aanmerking voor een prijs.

De jury let op...

De jury let ondermeer op de voorbeeldfunctie die de projecten en organisaties hebben en hoeveel mensen er van profiteren. Maar ze kijkt ook naar wat het project nog meer oplevert, bijvoorbeeld competentieontwikkeling van de vrijwilligers en de samenwerking en verbinding met andere partijen. Het thema van 2013 is het betrekken en werven van vrijwilligers. Hoe pakt u dit aan? Hoe succesvol bent u hierin?

Inschrijven

Inschrijven kan tot 1 oktober via www.vrijwilligerswerk.nl. Deelnemers maken kans op € 5.000, -. Alle projecten en organisaties worden op www.vrijwilligerswerk.nl gepubliceerd en er kan gestemd worden. Degene die de meeste stemmen verzamelt, wordt in ieder geval genomineerd. De andere 23 nominaties worden bepaald door een selectiecommissie. In totaal worden 24 deelnemers genomineerd in verschillende categorieën, waarvan er 4 een prijs winnen.

Meer informatie op www.vrijwilligerswerk.nl, facebook.com/vrijwilligersprijzen, de LinkedIngroep vrijwilligerswerk.nl of Twitter via @movisie #mdh13.

Wie organiseert?

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2013 zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden dit jaar voor de derde keer uitgereikt. De prijzen worden ondersteund door Vereniging NOV, VNG en de VriendenLoterij.