Input gevraagd voor landelijke BewonersAgenda

21 oktober 2015

Op steeds meer plekken nemen bewoners het heft in handen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) vraagt daarom bewoners mee te schrijven aan de BewonersAgenda. Tot en met hun Landelijke Bewonersdag op 28 november haalt het LSA bij actieve bewoners op wat zij nodig hebben om hun initiatieven en projecten te laten slagen en effectiever uit te voeren. Ze willen ervoor zorgen dat stadsbewoners worden betrokken in besluitvorming en hun steden sterker kunnen maken. Een principe dat ook NOV aanhangt, en niet alleen voor steden.

Waarom een BewonersAgenda?

In Den Haag werken ministeries aan de Agenda Stad met als doel de leefbaarheid in steden te verbeteren. De ministeries roepen gemeenten en stakeholders op om de agenda aan te vullen, maar steden zijn natuurlijk vooral bewoners!

Daarom heeft LSA het initiatief genomen om met actieve bewoners een BewonersAgenda op te stellen met onderwerpen die om innovatie en vooral actie vragen. LSA wil hiermee aankaarten wat belangrijk is voor bewoners die via maatschappelijk initiatief werken aan onze steden.

Wat kunt u doen?

Op deze site staat een eerste aanzet voor de BewonersAgenda op basis van input uit de vereniging. Om de agendapunten aan te scherpen, aan te vullen en te verdiepen, roept het LSA alle actieve bewoners op om hun stem te laten horen. Mail al uw input naar LSA LSAbewoners.nl.

U kunt bijdragen door te laten weten:

  • Wat u nodig heeft om uw initiatief te laten slagen en effectiever uit te voeren.
  • Welke aanvullingen en aanscherpingen u graag op de agenda en/of afzonderlijke punten zou willen zien.
  • Welke initiatieven je kent – uit eigen stad of van elders uit het (buiten)land – die als voorbeelden kunnen dienen voor een agendapunt.
  • Welke do's en don'ts u mee wil geven aan een agendapunt.

Met jullie medewerking geeft de BewonersAgenda een sterk signaal.