Inburgeren doen we met elkaar!

27 november 2017

Door: Nancy Rietveld

Bekijk dit bericht op ons nieuwe platform.

Vlak voor de Algemene Ledenvergadering van Vereniging NOV van 23 november was ik op bezoek bij één van de nieuwe lokale Aan de Slag-teams. Weer werd ik geraakt door het verhaal van een vluchtelinge die zich door alle procedures en barrières had heen geworsteld om uiteindelijk haar plek in onze samenleving te vinden. We hadden net een bijeenkomst gehad op het AZC om ook daar te starten met het project Aan de Slag, vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouder die in een AZC wonen. Na afloop kregen we een rondleiding. Mooie faciliteiten, veel ruimte en veel groen op deze locatie. Dat is niet elk AZC het geval. Na jaren niet meer terug te zijn geweest op het AZC viel het bezoek aan de woonverblijven haar zwaar. Het riep herinneringen op over het gebrek aan privacy, de afhankelijkheid en de onzekerheid. Een zware en verdrietige tijd.

Vluchtelinge als motor

Deze vluchtelinge was nu zelf de motor van een lokaal samenwerkingsverband binnen het project Aan de Slag om andere vluchtelingen te helpen om zo snel mogelijk mee te doen in onze samenleving, de taal te leren, vrienden te maken om daarmee weer hun eigenheid en hun menszijn te heroveren.  Dat ik daar vanuit het NOV ook mijn steentje aan mag bijdragen, raakt me.

Veel betrokken partijen

Die betrokkenheid voel ik ook bij heel veel gemeenten en organisaties. Ook zij zoeken naar manieren om te werken aan vroegtijdige activering van asielzoekers en statushouders door middel van vrijwilligerswerk. Met een 15-tal organisaties en gemeenten gingen we na de ALV hierover in gesprek. Als inspirerend voorbeeld waren Krista van Slageren (gemeente Alkmaar) en Eerde de Swart (Vrijwilligerscentrale Regio Alkmaar, VCRA) aanwezig. Zij lieten zien hoe je samenwerkt om hetzelfde doel te bereiken. De gemeente iets meer vanuit overall regie en de vrijwilligerscentrale met eigen invulling op de uitvoering. Dit geeft ruimte om dingen uit te proberen, fouten te maken, daarvan te leren om tot een succesvolle aanpak te komen.

Oog voor het individu

Bemiddelen naar vrijwilligerswerk blijft altijd maatwerk. Je hebt oog voor de wensen en mogelijkheden van de nieuwkomers en je kijkt naar de mogelijkheden bij organisaties om mensen een plek te bieden. Het is interessant om te zien dat in veel gemeenten wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren van bemiddelen gericht op de verschillende fases waarin iemand zit. Zo is het groepsgewijs inzetten van nieuwkomers bij bestaande activiteiten of eenmalige evenementen een inmiddels bewezen succesvolle manier om nieuwkomers vroegtijdig te activeren. Ook levert het mooie leercombinaties op met de taallessen die men volgt. In de individuele bemiddeling zie je ook meer verscheidenheid. Korte klussen, structurele inzet, taalstages, ervaringsplekken, eenvoudig of juist iets uitdagender vrijwilligerswerk.

Om echt maatwerk te kunnen leveren, wil je zoveel mogelijk organisaties betrekken. Hierdoor kun je meer ingaan op individuele wensen en je zorgt dat organisaties niet overvraagd worden. Ook hierbij gaat het om betrokkenheid en vertrouwen en oog houden voor elkaars grenzen en mogelijkheden. Als we dat met elkaar voor elkaar krijgen, dan krijgt iedereen de ruimte om zich te ontwikkelen en kunnen we samen de prachtigste resultaten bereiken.

nancy

Aan de slag met vluchtelingen? Vragen over vrijwilligerscentrales en hun netwerk?

Neem contact op met Nancy Rietveld, netwerker en ontwikkelaar, 06 42866167,n.rietveld nov.nl

 

Aan de slag Vluchtelingen

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.