IMW Breda doorloopt waardevol proces vrijwilligersbeleid

21 maart 2016

Het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn (IMW) Breda, één van de partners in Zorg voor elkaar Breda, heeft het landelijk NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld behaald. Hiermee laat het IMW aan vrijwilligers en samenwerkingspartners zien dat het vrijwilligerswerk goed is geregeld en georganiseerd.

Marijke den Hollander, staffunctionaris bij het IMW: “Vrijwillig medewerkers kunnen bij het IMW rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten, daar zijn we best trots op. Dit is een heel waardevol proces voor ons geweest, omdat we hierdoor kritisch naar onze visie op vrijwilligerswerk en onze werkwijze hebben gekeken en met elkaar erover in gesprek zijn gegaan. Waar nodig hebben we zaken in ons vrijwilligersbeleid aangescherpt en verbeterd.”

Vrijwilligerswerk bij het IMW

Binnen het IMW zijn ongeveer tachtig vrijwillig medewerkers werkzaam in zes verschillende functies. De meeste mensen werken als vrijwillig budgetcoach. Daarnaast zijn er vrijwillig medewerkers die deel uitmaken van het Sociaal raadsliedenwerk of werken ten behoeve van de indicatiestelling voor een voedselpakket van de Voedselbank. Ook zijn er mensen actief als gastvrouw of gastheer op wijklocaties, zij werken vanuit het IMW bij de balie op het stadskantoor van Centraal Onthaal of bij Inloop de Wegwijs in de Faam. Al dit vrijwilligerswerk sluit aan bij kernactiviteiten van het IMW: maatschappelijk werk en sociaal juridische dienstverlening.

Ook uw vrijwilligersbeleid verbeteren?

Ook interesse om het vrijwilligersbeleid binnen uw organisatie onder de loep te nemen? Kijk op https://www.nov.nl/kwaliteit-en-diensten/goed-geregeld  voor meer informatie.