Herziening toolkit In Veilige Handen

10 november 2014

Help ons met uw instrumenten!

Inmiddels is de toolkit In Veilige Handen voor de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het vrijwillige jeugd- en jongerenwerk vier jaar oud en toe aan een volgende versie. Die update is ook nodig omdat voor de regeling voor de gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die per 1 januari 2015 ingaat, ook vrijwilligersorganisaties in aanmerking komen die werken met mensen met een verstandelijke beperking. Deze doelgroep is nog niet opgenomen in de huidige toolkit. We kijken daarbij ook nadrukkelijk naar nieuwe instrumenten. Daarom vragen we iedereen om de eigen instrumenten, die gebruikt worden voor de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de organisatie, met ons te delen.

Maakt uw organisatie gebruik van ‘eigen’ instrumenten voor de preventie van seksueel grensoverschrijdend met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking? Laat dat dan alstublieft weten aan Saskia Daru (s.daru movisie.nl) of Ronald Hetem (r.hetem movisie.nl). 

Gratis VOG in 2015

Per 1 januari kunnen vrijwilligersorganisaties zich gratis aanmelden voor de regeling Gratis VOG via www.gratisvog.nl. Vrijwilligers van organisaties die toegelaten worden tot de regeling kunnen dan gratis een VOG krijgen. In de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de regeling Gratis VOG is onder andere opgenomen dat vrijwilligersorganisaties een actief preventie- en integriteitsbeleid beleid voeren, vergelijkbaar met het beleid uit de toolkit In Veilige Handen om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.