Herken je deze uitdagingen voor besturen?

14 februari 2017

Besturen is leuk, maar niet altijd eenvoudig. Herken je deze uitdagingen voor besturen?
 
1. Het is leuk, maar kost veel tijd
Bestuurders zijn veel tijd kwijt met bestuurswerk. Ze doen veel uitvoer- en regelwerk. Het lukt ze niet of moeilijk om delen van taken naar anderen te delegeren. Dit beeld maakt het lastig voor nieuwe (jonge) bestuurders om in te stappen.
 
2. Kosten stijgen, inkomsten dalen
Tegenwoordig moeten veel vrijwilligersorganisaties écht de eigen broek ophouden. Met de decentralisaties van verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid naar de gemeente is een flinke bezuiniging in gang gezet en bijvoorbeeld de kosten voor accommodaties stijgen.
 
3. Meer en strengere regelgeving
Naast bestaande wetgeving is er ook steeds meer Europese regelgeving die het vrijwilligersorganisaties en hun besturen moeilijk maakt.
 
4. Te weinig (jongere) bestuurders
Er zijn steeds minder mensen die vanuit de organisatie de rol van bestuurslid 'oude stijl' willen vervullen. Ook qua bemensing van besturen is dus ontwikkeling en modernisering gewenst.

Lees verder onder de film (nadat je hem gekeken hebt, natuurlijk!)

 

Dus…..

… zijn PEP Den Haag, VCDeventer en Huis voor de Sport Groningen (samen met CMO STAMM en Kwartier Zorg & Welzijn) in september 2016 elk een pilot gestart. Dat is nu ook zichtbaar voor de buitenwereld via www.bestuurderscentraal.nl. De pilots BestuurdersCentraal zijn nog in de beginfase en bedoeld om besturen leuker, eenvoudiger en slimmer te maken.

Niet alleen voor…

…maar juist ook dóór vrijwillige bestuurders, naar het model van de BestuurdersAcademie Apeldoorn. Maar dan weer een tikkeltje anders.

Wat doen we daar dan?

In de huidige BestuurdersCentraal-locaties Den Haag, Deventer en Groningen (Hoogezand-Sappemeer) zullen vrijwillige bestuurders:

  • Steeds meer ins en outs vinden over zaken rondom (innovatief) besturen;
  • Zelf ideeën kunnen opperen én inspiratie ophalen voor hun eigen organisatie;
  • Verschillende workshops en trainingen vinden waaraan ze deel kunnen nemen om hun kennis en vaardigheden te vergroten;
  • Deel kunnen nemen aan een Bestuurderspool van bestuurders en experts die hen kunnen helpen of die zij juist weer kunnen helpen.

 

Ook meedoen?

Vereniging NOV voert de centrale projectleiding met alleen budget voor de begeleiding van de huidige drie pilotlocaties, maar je kunt wel aanhaken. Het gaat om een pilot waarin we samen ontdekken wat werkt en wat niet. Waar de ene locatie leert van de andere. Waar we dan ook samen in investeren in tijd, maar als het moet ook met (kleine) budgetten. Op die basis kunnen andere vrijwilligerscentrales en gemeenten ook instappen. Op voorwaarde dat:

  • Er lokale professionele ondersteuning is (voor de continuïteit) voor een aantal uur in de week.
  • Je je wegwijs laat maken door een aan NOV verbonden adviseur. Die maakt je wegwijs in de manier van werken en bijvoorbeeld de inrichting van de website. Deze adviseur zal je begeleiden bij het opzetten van een BestuurdersCentraal ter plekke. Deze begeleiding is niet gratis. Bespreek met de adviseur wat er moet gebeuren en hoeveel dat gaat kosten.
  • Je lokaal een zo divers mogelijk gezelschap (potentiële) bestuurders mobiliseert deel te nemen aan BestuurdersCentraal, en daaruit een vrijwillige groep laat vormen die lokaal het initiatief vorm en inhoud geeft. BestuurdersCentraal is vóór en  vooral ook dóór bestuurders.
  • Je wilt ontdekken hoe je meer impact krijgt als vrijwilligersondersteuner door je organiserende rol kleiner te maken en meer in te zetten op innoveren, netwerken en verbinden.

 

Heb je interesse? Neem dan contact op met frank bestuurderscentraal.nl (06 20012909) of bas bestuurderscentraal.nl (06 48938422).