(H)erken eenzaamheid en handel op tijd

16 april 2014

De Week tegen Eenzaamheid staat dit jaar in het teken van het signaleren van eenzaamheid. Want hoe eerder eenzaamheid wordt gesignaleerd en bespreekbaar wordt, hoe meer je kunt doen voor jezelf of een ander. Heel erg belangrijk, want eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. En al loopt de een meer risico op eenzaamheid dan de ander, iedereen kan ermee geconfronteerd worden. De Week tegen Eenzaamheid vindt dit jaar plaats van 25 september tot en met 4 oktober.

Coalitie Erbij biedt mensen handvatten om eenzaamheid, of het risico op eenzaamheid, te herkennen. Bij zichzelf of bij een ander. In de privésfeer maar ook als vrijwilligers, beroepskrachten in zorg en welzijn en bij gemeenten. Herkennen en erkennen van eenzaamheid zijn een belangrijke eerste stap bij het aanpakken van eenzaamheid.   

“Vaak herkennen mensen eenzaamheid niet in hun omgeving. En dat je je eenzaam voelt, is moeilijk om te erkennen. Daarom willen we met de Week tegen Eenzaamheid eenzaamheid bespreekbaar maken. Pas wanneer het bespreekbaar is, kun je wat doen. Dan kan iedereen iets doen om zichzelf of een ander te helpen bij de eerste stap en kunnen we eenzaamheid in Nederland geleidelijk aan terugdringen”, aldus Arie Ouwerkerk, directeur Coalitie Erbij. 

Doe mee

Coalitie Erbij roept iedereen op om erbij te komen en mee te doen. Bijvoorbeeld met De Langste Eettafel van Nederland. Tijdens een van de vele workshops voor jongeren, informatiebijeenkomsten en gemeentelijke conferenties over de lokale aanpak. Of een van de honderden lokale activiteiten die in het teken staan van eenzaamheid (h)erkennen en op tijd handelen. Voor lokale activiteiten wordt samengewerkt met crowdfundingplatform Voor je Buurt. Kijk voor meer informatie of het aanmelden van een activiteit op www.samentegeneenzaamheid.nl.  

Thema Nationaal Eenzaamheid Congres

De Week tegen Eenzaamheid wordt afgetrapt tijdens het Nationaal Eenzaamheid Congres op 25 september. Met dit congres biedt Coalitie Erbij professionals en beleidsmakers een actueel programma over de aanpak van eenzaamheid. Thema van het congres is dit jaar eenzaamheid en zorg. Tijdens het congres wordt de Nationale Eenzaamheid Lezing uitgesproken en de Nationale Eenzaamheid Prijs uitgereikt.