Handreiking Lokaal Samenwerken

17 september 2014

Samen met haar leden lanceert Vereniging NOV een handreiking voor lokale samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn. Op diverse plekken in Nederland werken vrijwilligersorganisaties al samen en hebben veel voordeel van die samenwerking. Het netwerk LOVZ van Vereniging NOV heeft aan de hand van vier succesvolle samenwerkingsverbanden een handreiking opgesteld die te te vinden is op www.lokaalsamenwerken.nl.

Goede samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn dient een maatschappelijk belang: met elkaar kunnen zij optimaal bijdragen aan een samenleving waarin ook kwetsbare mensen zich gezien en ondersteund voelen. Met het juiste vrijwillige steuntje in de rug hebben ook zij het gevoel deel uit te maken van die samenleving en niet aan de zijlijn te staan. De meerwaarde van samenwerking geldt voor alle partijen: burgers/zorgvragersvrijwilligersorganisatiesgemeenten,vrijwilligers en verwijzers, zij het op verschillende manieren.

Levende handreiking

De handreiking is geen statisch geheel. Iedereen die bezig is met samenwerking kan er zijn bijdrage aan leveren en de nodige inspiratie op doen. Op deze manieren werken we als branche aan samenwerking. Naast de webversie is er ook een download in pdf.

Ook voor groen, cultuur etcetera

Hoewel de handreiking opgezet is voor vrijwilligersorganisaties, bevat hij ook nuttige tips voor organisaties in andere sectoren. In de visie van Vereniging NOV dragen juist ook vrijwilligersorganisaties die zich bezig houden met jeugd, groen, cultuur etc. bij aan het welzijn van mensen. Zie hiervoor ook www.beleidenvrijwilligerswerk.nl. Ook voor deze organisaties geldt dat samenwerking veel kan opbrengen.

Wat omvat de handreiking? 

In de handreiking leest u alles over de randvoorwaarden voor succesvolle samenwerking, hoe u een vergadercultuur kunt voorkomen, wat de rol is van de eigen identiteit en signatuur (blijft behouden!), hoe u praktisch kunt opstarten en op welke vlakken samenwerking op welke manier vruchtbaar is.

Vier voorbeelden

De handreiking is gebaseerd op vier voorbeelden die hebben meegewerkt aan de handreiking: MVZ 010 (Rotterdam), Netwerk Vrijwilligerszorg Enkhuizen e.o., Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland (Haarlem) en Streekzorg Westelijke Mijnstreek.

 

handreikinglokaalsamenwerken