Help mee de handleiding Europass te maken

07 maart 2014

In een aantal Nederlandse vrijwilligersorganisaties is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met Europass als middel om competenties van vrijwilligers vast te leggen. De ervaringen zijn volgens de deelnemers tot nu toe overwegend positief.

Goed bevonden, nu voor iedereen

Als vervolg op deze pilots gaan enkele initiatiefnemers de volgende stap zetten: een handleiding maken voor organisaties die Europass willen aanbieden aan hun vrijwilligers. Dit initiatief is genomen door Steunpunt Scouting Gelderland, in samenwerking met enkele vrijwilligerscentrales en het Nederlandse Nationaal Europass Centrum.

Welke behoefte heeft u?

Ter voorbereiding willen zij er zicht op krijgen aan welke informatie/ondersteuning behoefte bestaat. Dit doen ze, in samenwerking met o.a. het European Volunteer Centre,met een (Engelstalige) online vragenlijst. Engelstalig, omdat het onderdeel is van een Europees project.

Help mee!

Help mee bij de ontwikkeling van de handleiding en vul de vragenlijst in. Het kost minder dan 10 minuten. De lijst staat online tot 15 maart, en is hier te vinden.