Groene vrijwilligers laten van zich horen

16 september 2013

Den Haag – Donderdag 12 september overhandigde Marieke van der Werf, directeur Landschapsbeheer Nederland, het eerste exemplaar van het boekje ‘Ik wil dit blijven doen!’ aan staatssecretaris Sharon Dijksma. In het boekje vertellen vrijwilligers dat zij hun werk in natuur en landschap graag willen blijven doen, maar dat zij daarvoor wel ondersteuning nodig hebben van vrijwilligersorganisaties. Van der Werf: “De inzet van vrijwilligers bij onderhoud van natuur en landschap is, zeker in deze tijden, onmisbaar. Gelukkig groeit hun aantal nog steeds. Van de overheid vragen we om deze 'mantelzorgers van het landschap' ruimte te bieden en de noodzakelijke ondersteuning in stand te houden. Het was goed om te horen dat de staatssecretaris hier oog voor heeft en het pleidooi van de vrijwilligers meeneemt in haar overwegingen.” Binnenkort ontvangen ook Kamerleden en provinciale bestuurders het boekje. Van der Werf: “We willen dit thema nadrukkelijker op de politieke agenda.”

De mens in het landschap

Groene vrijwilligersorganisaties zijn noodzakelijk voor goed, veilig en op elkaar afgestemd natuur- en landschapsonderhoud. Ze stellen deugdelijk materieel ter beschikking aan vrijwilligers en leren hen natuur en landschap op een constructieve en veilige manier te onderhouden en te beheren. Mensen vinden dit leuk, zijn actief bezig in landschap en natuur en blijven betrokken bij hun leefomgeving.

Groen en Doen
 

Groen en Doen

In het boekje ‘Ik wil dit blijven doen!’ komen vrijwilligers die actief zijn in Groen en Doen-projecten in beeld en aan het woord. Groen en Doen is in 2012 opgestart door het ministerie van Economische Zaken met als doel meer burgers te betrekken bij landschap en natuur. Groen en Doen is vooral gericht op voorlichting en educatie van vrijwilligers, waardoor zij deskundig en veilig kunnen werken in landschap en natuur.

Al duizenden vrijwilligers opgeleid

Landschapsbeheer Nederland voert samen met De12Landschappen, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) diverse Groen en Doen-projecten uit. Samen leidden de Groen en Doen-partners al duizenden vrijwilligers op. Groen en Doen wordt uitgevoerd in samenwerking met GreenWish die sinds 2012 via vouchers en prijsvragen enkele honderden lokale groene burgerinitiatieven ondersteunt. Het is nog onduidelijk of na 2013 geld beschikbaar blijft voor Groen en Doen. 

Download boekje 'Ik wil dit blijven doen!'