Gratis VOG voor vrijwilligers van alle kwetsbare doelgroepen

08 november 2012

In een brief aan de vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie pleit Vereniging NOV voor:

 1. een gratis VOG voor alle vrijwilligers

  Nu kost de VOG een vrijwilliger of zijn organisatie € 24,55 als hij niet werkzaam is in de Sport, Scouting of kindervakanties. Wij pleiten ervoor dat het Rijk zorgt voor een regeling waardoor de VOG voor alle vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken gratis wordt. Alle kwetsbare mensen, ongeacht de sector, hebben recht op veiligheid. De VOG moet dan, net als nu, onderdeel zijn van een breder pakket aan maatregelen die de organisaties moeten nemen, zoals die staan in het stappenplan In Veilige Handen

 2. toetsing door auditcommissie

  Vereniging NOV stelt voor preventieve maatregelen te eisen aan organisaties die mee willen doen aan de gezamenlijke registratielijst en het gezamenlijke tuchtrecht. Die eisen zijn ontleend aan In Veilige Handen, dat een set preventieve kwaliteitsinstrumenten voor alle vrijwilligerssectoren omvat. Een vrijwillige auditcommissie toetst de eisen voordat organisaties tot het gezamenlijke tuchtrecht worden toegelaten. Deze commissie zou ook dienst kunnen doen als toetsingscommissie voor organisaties die in aanmerking willen komen voor de gratis VOG. 

 3. Vereenvoudiging  digitaal aanvraagproces

  Ook stellen we voor om in de loop van 2013 de ICT-kant van het elektronisch aanvragen van VOG’s te herzien en een werkwijze te kiezen waarmee een organisatie eenvoudiger een VOG-aanvraag klaar kan zetten. Daarnaast zou ingebouwd moeten worden dat vrijwilligers van getoetste organisaties niet langer hoeven te betalen. Dit zou minder intensief zijn dan de huidige methode die met declaraties via de landelijke koepels werkt. Dit levert op verschillende plekken veel administratieve lasten op.

  Lees hier de complete brief.

   

  Doe mee met In veilige handen