Gratis inzicht in de effectiviteit van uw vrijwilligersbeleid?

16 april 2015

Heeft uw organisatie vrijwilligersbeleid? En zo ja, hoe werkt dat dan in de praktijk uit? Is het vrijwilligerswerk goed geregeld? Wat vinden uw vrijwilligers ervan? Waar is nog winst te behalen? Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) onderzoekt de invloed van vrijwilligersbeleid op commitment en het behouden van vrijwilligers.

10 organisaties gezocht

Masterstudent Bestuurskunde Vivian Hoogerwaard (Erasmus Universiteit) voert het onderzoek uit voor NOV onder zorgorganisaties en welzijnsorganisaties. Hiervoor zijn wij op zoek naar 10 wat grotere organisaties, waarvan de vrijwilligerscoördinator een enquête wil verspreiden onder de vrijwilligers. In ruil voor de medewerking krijgt u inzicht in de effectiviteit van uw vrijwilligersbeleid. Op deze manier bent u op de hoogte van de factoren die ervoor zorgen dat vrijwilligers uw organisatie willen verlaten en kunt u hierop adequaat inspelen. Voor de vrijwilligers waarborgen we anonimiteit.

Geïnteresseerd? 

U kunt Vivian Hoogerwaard bereiken op 06-39610457 of per mail: vivianhoogerwaard live.nl. U kunt ook contact opnemen met Mark Molenaar (06-10922192, m.molenaar nov.nl).