Governance Code Cultuur interessant voor andere sectoren

07 januari 2014

De Governance Code Cultuur is vernieuwd en gratis te downloaden op www.governancecodecultuur.nl. Deze code helpt bestuurders te reflecteren op vragen als 'Hoe doen we het eigenlijk?' en 'Waarom doen we het zo?'. De code is voor meer organisaties interessant. Bent u bestuurder? Neem even een kijkje: www.governancecodecultuur.nl!

Op de website:

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.