Goede aanpassingen aan vrijwilligersverzekering

03 september 2012

VNG Verzekeringen heeft met Centraal Beheer Achmea een verzekering heeft ontwikkeld voor alle vrijwilligers in Nederland. Momenteel hebben al meer dan 200 gemeenten  de VNG Vrijwilligerspolissen gesloten! Wat nog niet helder was is dat Mantelzorgers ook verzekerd zijn.

Vragen vanuit de gemeentelijke wereld heeft Centraal Beheer Achmea en VNG Verzekeringen doen besluiten om de mantelzorgers, binnen het kader van de VNG Vrijwilligersverzekeringen, een passende dekking te geven. Mantelzorgers zijn nu ook verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers. Hieronder is mede begrepen de extra medische kosten dekking en de acute huishoudelijke hulp. De aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en de onderdelen van de VNG Vrijwilligerspluspolis zijn voor de mantelzorger niet van toepassing.

Drie jaar premiegarantie

Vanuit diverse gemeenten zijn vragen gesteld over de premie, met name of deze premie nu alleen dit jaar gold of voor de gehele looptijd. Uiteraard is het zo dat deze premie (€ 0,125 per polis per inwoner, voor beide polissen € 0,25 per inwoner) voor de volledige looptijd van drie jaar gegarandeerd is. Er zullen zich geen premieverhogingen voordoen gedurende deze drie jaren.

Vrijwilligers van een verzekerde gemeente zijn altijd verzekerd

Een lastig te bepalen onderwerp was altijd: waar is de vrijwilliger verzekerd bijgemeentegrens overschrijdende activiteiten. Tot op heden was het standpunt dat vrijwilligers verzekerd waren op de polis van de gemeente ten behoeve waarvan het vrijwilligerswerk werd verricht. Een vrijwilliger was dus verzekerd als hij als vrijwilliger werkte in de verzekerde gemeente, of als hij meeging over de gemeentegrens met een organisatie uit die gemeente. De vrijwilliger uit de gemeente die in een andere gemeente ging werken, was dus niet verzekerd. De dekking is nu uitgebreid. Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. In die gevallen waarin de andere gemeente ook verzekerd is voor de vrijwilligersactiviteiten, of de organisatie waarvoor de activiteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering heeft, zal de vrijwilliger via de ‘werk’gemeente of de vrijwilligersorganisatie verzekerd zijn.

Vereenvoudiging schadeafhandeling

Ook zijn er veel vragen gesteld over de secundaire dekking van deze verzekeringen. In overleg met Centraal Beheer Achmea is besloten om de afhandeling van schade voor de vrijwilliger en de organisatie te vereenvoudigen. De schadeclaim wordt naar Centraal Beheer Achmea gezonden en zij zoekt uit of er eventueel op de eigen verzekering van de vrijwilliger een schadevergoeding te verkrijgen is. Als dat zo is, zendt Centraal Beheer Achmea de claim door naar de andere verzekeraar om af te handelen, terwijl de vrijwilliger/organisatie over deze doorzending wordt geïnformeerd. Mocht de claim niet te verhalen zijn bij de andere verzekeraar, dan neemt Centraal Beheer Achmea de claim in behandeling.

Meer weten?

Op de website www.vngverzekeringen.nl treft u een circulaire van 28 oktober 2008 aan waarin u meer gedetailleerde informatie kunt vinden. Er is overigens een structurele Rijksbijdrage in het gemeentefonds gestort ter bekostiging van de premie. Deze bijdrage is nagenoeg kostendekkend.