Goed vrijwilligersbeleid pure winst voor centrales

04 december 2012

Goed personeelsbeleid lijkt logisch en normaal. Toch blijkt uit de aanvraagbeoordelingen van het Keurmerk Steunpunt Vrijwillige Inzet dat goed personeelsbeleid lang niet altijd voor alle medewerkers aanwezig is. Voor betaalde medewerkers is er vaak wel personeelsbeleid opgesteld, maar voor vrijwilligers en stagiaires ontbreekt dit veelal of het is gebrekkig. Jammer, want er is veel voordeel bij te behalen.

Ronald Hetem: "Niets zo dodelijk dan wanneer betaalde medewerkers met een personeelsuitje meegaan en er voor vrijwilligers niets is geregeld." 

Goed personeelsbeleid is voor organisaties belangrijk om verschillende redenen. Bijvoorbeeld het behouden van personeel waar je in hebt geïnvesteerd met trainingen en opleidingen. Deze investeringen gaan verloren als mensen vertrekken. Direct in het verlengde daarvan zorgt goed personeelsbeleid ervoor dat mensen beter functioneren. Ze doen meer en ze doen het beter. Ook het ziekteverzuim is beter beheersbaar en mensen zijn meer betrokken bij de organisatie. Met goed personeelsbeleid voelen mensen zich gewaardeerd en dat werkt een goede sfeer in de hand. Die goede sfeer werkt weer door in de uitstraling van de organisatie.

Financiële beloning niet het belangrijkst

Goed personeelsbeleid omvat een goede prestatiebeloning. Het gaat hier niet alleen om betaling, maar juist ook om andere vormen van waarderen. Uit onderzoek blijkt dat de financiële tegemoetkoming belangrijker wordt naarmate mensen het minder naar hun zin hebben. Belangrijk zijn het waarderen van prestaties, de ontwikkelmogelijkheden, een goede feedback en respons op prestaties zodat de kwaliteit verbetert, voldoende ondersteuning om de prestatie te leveren, heldere afspraken en het benadrukken van het belang van het werk dat iemand doet bij de organisatie. Ook de open sfeer en onderling vertrouwen zijn onmisbaar voor een prettige werksfeer. Goede sfeer en onderling vertrouwen ontstaan niet automatisch. Daar moet de werkgever ook in investeren en het maakt daarom onderdeel uit van het personeelsbeleid.

Veel overeenkomsten betaald en onbetaald

Kortom, als je de financiële beloning wegdenkt, zijn de criteria voor goed personeelsbeleid voor betaalde medewerkers en voor  vrijwilligers hetzelfde. Een aantal centrales heeft dit goed begrepen en goedvrijwilligersbeleid opgezet voor  vrijwilligers en stagiaires.  Goede voorbeelden zijn Vrijwilligers en mantelzorg Centrale Almere die heeft dit opgenomen in het Sociaal beleidsplan en Onis Welzijn met haar personeelshandboek. Scala Welzijn en Partners in Welzijn hebben weliswaar apart vrijwilligersbeleid, maar het is organisatiebreed. 

Onderdeel beleid welzijnsinstelling

Het grootste deel van de vrijwilligerscentrales maakt onderdeel uit van een brede welzijnsstichting. Het personeelsbeleid voor betaalde medewerkers wordt door de afdeling P&O van de welzijnsstichting opgezet en uitgevoerd. Het vrijwilligersbeleid is dan vaak de verantwoordelijkheid van de vrijwilligerscentrale. Hierdoor is er een grote kans dat vrijwilligers zich tweede- of derderangs medewerkers blijven voelen waardoor investeringen verloren gaan, prestaties achterblijven en de vrijwilligers zich niet prettig voelen en bij de eerste gelegenheid vertrekken. Niets zo dodelijk dan wanneer betaalde medewerkers met een personeelsuitje meegaan en er voor vrijwilligers niets is geregeld.  Om dit te voorkomen is het de taak voor ingesloten vrijwilligerscentrales om er voor te zorgen dat de afdeling P&O ook personeelsbeleid voor vrijwilligers binnen de organisatie realiseert. Hoewel veel centrales eigen vrijwilligersbeleid hebben is dat anders dan wanneer er organisatiebreed personeelsbeleid is voor vrijwilligers (vrijwilligersbeleid). Met vrijwilligersbeleid dat alleen door de centrale wordt uitgevoerd, blijft het gevoel bestaan bij vrijwilligers dat ze tweederangs medewerkers zijn binnen de organisatie.

Belangrijke onderdeel keurmerk

Bij het beoordelen van een aanvraag voor het Keurmerk Steunpunt Vrijwillige Inzet wordt naar het personeelsbeleid gevraagd voor zowel betaalde als onbetaalde medewerkers. Het is een basiscriterium waar door de commissie iedere keer weer met belangstelling naar uitgekeken wordt. In het kader van ‘practice what you preach’, is het extra belangrijk dat vrijwilligerscentrales het personeelsbeleid voor de vrijwilligers goed op orde hebben.

Meer informatie

Lees meer over het aanvragen van het Keurmerk of de beoordeling. We hebben voor u ook een aantal voorbeelden die u kunnen helpen met de aanvraag.

 

Auteur Ronald Hetem

Ronald HetemRonald Hetem is adviseur bij MOVISIE en begeleidt aanvragen voor het Keurmerk.