Giften aftrekken ook voor niet-ANBI's

06 januari 2014

Wie een periodieke gift aan een goed doel doet in 2014 en de jaren daarop, kan die gift aftrekken van de aangifte inkomstenbelasting zonder notariele acte. Dat goede doel hoeft geen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te zijn, maar kan juist ook de sportvereniging, scouting of bijvoorbeeld de muziekvereniging zijn. U kunt hier lezen waaraan de vereniging moet voldoen. Er moet ook eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen de gever en het goede doel. De formulieren hiervoor staan op de website van de Belastingdienst. Gevers hoeven deze formulieren niet naar de Belastingdienst te versturen. Ze zijn voor henzelf en het goede doel. Lees meer