Gezocht: bestuursleden voor stichting tuchtrecht vrijwilligerswerk

26 september 2012

Vereniging NOV werkt in het project In veilige handen aan de realisatie van een landelijke registratielijst voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen in het vrijwilligerswerk. De bijbehorende tuchtprocedure voor het vrijwilligerswerk is ondergebracht bij een stichting in oprichting. Voor deze stichting zijn we nog op zoek naar bestuursleden.

Taken en belasting

Het stichtingsbestuur benoemt de leden van de tuchtcommissie en commissie van beroep. Zij realiseert voorwaarden voor goede afhandeling van klachten over grensoverschrijdend gedrag binnen de sector vrijwillig jeugdwerk. De stichting heeft financiering tot en met 2014 en er hebben zich al voldoende leden voor de commissies aan gemeld. De belasting voor bestuursleden is niet groot met ongeveer vier vergaderingen per jaar. Iedereen die wil bijdragen aan veilige organisaties in het vrijwillige jeugd- en jongerenwerk roepen we op zich aan te melden bij Ronald Hetem (r.hetem nov.nl, 030 7892052).