Gemeente Cranendonck ook aan de gratis VOG

28 november 2016

De gemeente Cranendonck heeft het initiatief genomen om vrijwilligersorganisaties die niet binnen de regeling Gratis VOG vallen, in aanmerking te laten komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor hun vrijwilligers. Dit in afwachting van wijziging van het landelijke beleid voor gratis VOG's. Gedurende één jaar verleent de gemeente aanvragen van VOG's gratis met een maximum van 100 aanvragen als pilot.

Eind 2017 evalueert de gemeente de pilot en bekijken ze of continuering nodig en wenselijk is.