Geefwet: belangrijkste punten Uitvoeringsregeling ANBI's en s...

02 juli 2012

Loyens en Loeff heeft een nieuwsbrief met daarin de belangrijkste punten uit de op 23 juni 2012 in werking getreden Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (de Uitvoeringsregeling).
De Uitvoeringsregeling heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. In de Uitvoeringsregeling zijn voorwaarden opgenomen waaraan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en een steunstichting voor een sociaal belang behartigende instelling (Steunstichting SBBI) moeten voldoen. Lees hier verder.