Einddatum pilot gratis VOG verlengd

21 november 2012

In 2012 is het ministerie van Veiligheid en Justitie een pilot gestart met Scouting Nederland, NOC*NSF en Steunpunt KinderVakanties om vrijwilligerswerk veiliger te maken. Vrijwilligers die met minderjarigen werken en voor deze koepels actief zijn, kunnen hun VOG's sinds enkele maanden declareren. Omdat het opzetten van een goede werkwijze enige tijd heeft geduurd, wordt de proef die aanvankelijk tot december 2012 liep, met een jaar verlengd.

Staatssecretaris Teeven heeft  als voorwaarde gesteld dat een gratis VOG alleen beschikbaar wordt voor organisaties met een breder preventiebeleid. Hij verwijst daarbij naar het stappenplan In Veilige Handen van Vereniging NOV (www.inveiligehanden.nl). Dit is begrijpelijk omdat een VOG zonder ander preventief beleid niet leidt tot veilige organisaties. 

Voorlopig geen nieuwe subsidie

Het ministerie stelt vooralsnog geen nieuwe subsidie beschikbaar en wacht de uitkomsten van de pilot eerst af.Dit betekent voorlopig geen verandering voor de reikwijdte van de gratis VOG. Alleen vrijwilligers die werken bij organisaties die aangesloten zijn bij de koepels Scouting Nederland, NOC*NSF en Steunpunt KinderVakanties komen nog steeds in aanmerking voor een gratis VOG. De verlenging van de subsidiedatum vormt goede gelegenheid voor Scouting Nederland, NOC*NSF en Steunpunt KinderVakanties om hun inspanningen rond het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag te intensiveren.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht op:

en vanzelfsprekend op: http://www.inveiligehanden.nl, waar precies staat wat u moet doen om seksueel grensoverschrijdende gedrag te voorkomen en hoe te handelen als het toch voorkomt.

 

Doe mee met In veilige handen