Een semester lesstof in een uur college

07 november 2012

"Een semester college in één uur", zo omschreef Marco van Westerlaak het college over het moderne vrijwilligerswerk dat prof. dr. Lucas Meijs gaf tijdens het congres Reuring in het vrijwilligerswerk op 30 oktober 2012 in Zeist. "Je hoeft het niet met hem eens te zijn om als gekluisterd te luisteren", oordeelde een andere congresdeelnemer. Met andere woorden, ook u mag dit college eigenlijk niet missen. Niet als u ook maar zijdelings iets met vrijwilligerswerk of de ondersteuning daarvan te maken heeft.

Dat hoeft gelukkig ook niet, omdat wij het college met plezier in twee delen publiek beschikbaar maken, zodat u er met plezier naar kunt kijken. In zijn college haakt Meijs in beginsel in op instrumentalisatie van het vrijwilligerswerk, waarvoor CEV-voorzitter Eva Hambach in haar voorgaande inleiding vreest. Hij refereert direct aan het regeerakkoord onder de naam Bruggen Slaan en dat het maar goed is dat het vrijwilligerswerk daar niet in voorkomt. Neem een versnapering, ga even zitten en volg een uur college. U kunt er ook nog de presentatie van Lucas Meijs (pdf) bijpakken.

Onderdeel van Reuring in het vrijwilligerswerk

Het college was een van de drie pijlers van het congres Reuring in het vrijwilligerswerk. Op het YouTube-kanaal van Vereniging NOV vindt u ook het videoverslag van de forumdiscussie Wanneer doet het vrijwilligerswerk mee? onder leiding van Eddie van Hierden en Marco van Westerlaak, met als deelnemers Annemarth Idenburg (projectleider Vertrouwen in burgers, WRR), Aletta Winsemius (auteur Wmo-trendrapport 2012, MOVISIE), Oetra Gopal (wethouder in Hoogezan-Sappemeer) en Symen Sjoerd de Vries (projectleider vrijwillige inzet Timpaan).

Het verslag met de titel 'Niet wat de overheid wil, maar de praktijk is belangrijk' kunt u hier teruglezen.

Over Lucas Meijs

Lucas C.P.M. Meijs (1963) is hoogleraar Strategic Philanthropy aan de vakgroep Business-Society Management van de Rotterdam School of Management, Erasmus University en aan het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy.

In opdracht van

De filmen zijn gemaakt door Gert Jaap Wiegers in opdracht van CMO Groningen.

Het congres was een samenwerking tussen CMO Groningen, Partoer CMO Fryslân, STAMM CMO en Vereniging NOV.