Doe mee met de enquête kantineregeling vrijwilligersorganisaties

12 april 2013

Met ingang van 1 januari 2013 vallen de verstrekkingen in de kantine niet langer onder de btw-vrijstelling van diensten, maar onder leveringen. Daarom stellen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst voor om de kantineregeling af te schaffen. Om te zien wat de consequenties zijn is men met het georganiseerde vrijwilligerswerk in overleg gegaan, want wellicht zijn er goede argumenten om de regeling juist te handhaven. Graag willen we hierover een aantal vragenstellen en vragen uw medewerking. Met de onderstaande link komt u in de vragenlijst die uit 7 meerkeuzevragen bestaat . Invullen kost een paar minuten. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Vul hier de enquete in.

 

 

Toelichting: Wat zijn de wijzigingen die aanleiding geven tot eventuele afschaffing?

Alle verstrekkingen in de kantine vallen sinds 1 januari 2013 onder leveringen en niet langer onder diensten. Dat betekent dat nu ook voor de leveringen door de kantine een btw-vrijstelling van €68.067,- geldt. De vrijstellingsgrenzen van €22.689,- (€31.765,- voor de sportkantines) zijn vervallen. In feite heeft een organisaties met kantine, waarvan de primaire activiteit is vrijgesteld van btw (artikel 11.1.v. van de Wet op de omzetbelasting) vanaf 1 januari 2013 twee keer een btw-vrijstelling voor een bedrag van €68.067,-. Een keer voor de inkomsten uit de kantine en een keer voor inkomsten uit andere fonds wervende activiteiten. Hier tegenover staat dat de btw-vrijstelling tot een omzet van €68.067,- van de kantine voortaan verplicht is voor alle organisaties waarvan de primaire activiteit is vrijgesteld van btw (artikel 11.1.v van de Wet op de omzetbelasting). Het is niet meer mogelijk om te kiezen voor btw-afdracht in een jaar met extra uitgaven zodat dit het bedrag van de vooraftrek verhoogt.