Deadline aanvragen Keurmerk Steunpunt Vrijwillige Inzet op 1 april

12 maart 2013

Het Keurmerk Steunpunt Vrijwillige Inzet is een logisch toetsingsinstrument voor steunpunten en vrijwilligerscentrales. Uit de reacties die NOV terugkrijgt blijkt dat steunpunten het keurmerk gebruiken als ontwikkelinstrument voor hun interne kwaliteit. Dat merken we onder andere doordat steunpunten die al een keurmerk hebben een nieuwe aanvraag doen voor een keurmerk met meer sterren. Er zijn ook externe adviseurs die de criteria van het keurmerk gebruiken om een organisatie tegen het licht te houden. Het is goed om te zien dat mensen creatief gebruik maken van de geboden middelen en dat de criteria daadwerkelijk aanzetten tot verbetering van de kwaliteit.

Nu nog gratis

Maandag 1 april is de deadline voor het indienen van aanvragen voor het keurmerk. Vooralsnog kunnen steunpunten het keurmerk zonder kosten bemachtigen. Op termijn zullen hier onvermijdelijk kosten aan verbonden zijn. Kijk hier hoe u het keurmerk kunt aanvragen. U kunt ook eerst de zelftest doen om te zien waar u staat.