Consultatieronde wetsvoorstel afschaffen verplichte maatschapp...

16 mei 2013

Op http://www.internetconsultatie.nl/maatschappelijkestage is de internetconsultatie van het wetsvoorstel tot afschaffing van de verplichte maatschappelijke stage. Iedereen kan hier tot 12 juni 2013 zijn mening geven over dit voorstel.

Wat behelst het wetsvoorstel?

Met het wetsvoorstel wordt geregeld dat de wettelijk verplichte maatschappelijke stage wordt afgeschaft en wordt vervangen door de mogelijkheid voor scholen in het voortgezet onderwijs om deze stage als facultatief programmaonderdeel aan te bieden. Dit zou betekenen dat alleen de vmbo-leerlingen die zijn begonnen in het schooljaar 2011/2012 moeten voldoen aan de wettelijke verplichting tot het volgen van een maatschappelijke stage. Om deze ongelijkheid weg te nemen is het streven om de wettelijk verplichte maatschappelijke stage voor dit vmbo-cohort een jaar eerder, op 1 augustus 2014, af te schaffen. De middelen voor de MaS worden bezuinigd.

Al eerder heeft NOV gereageerd dat afschaffing van de verplichte maatschappelijke stage kapitaalvernietiging is en dat de overheid er een onbetrouwbare indruk mee maakt.