Congres Rode Kruis; Power to the People

12 maart 2014

Op 17 april organiseert het Rode Kruis het congres Power to the People; de kracht van burgers in de hulpverlening bij rampen en crises. Wat beweegt mensen? Laten burgers zich sturen? Hoe bieden we als professionele hulpverleners de ruimte zodat burgers verantwoord 'door het lint' heen kunnen en een goede bijdrage kunnen leveren aan de hulpverlening? Dat zijn de centrale thema's van het congres in het Muntgebouw in Utrecht.

Aan de hand van nationale en internationale cases komt er een gesprek met alle stakeholders in de hulpverleningsketen, van beleidsmakers tot experts - maar vooral ook burgers zelf.  Op de website staat nadere informatie over het programma, de sprekers en de wijze van aanmelding: 

www.rodekruis.nl/powertothepeople.

 

ptothep