Cofinancieren zonder geld, hoe doe je dat?

25 maart 2016

Stel, je moet als vrijwilligersorganisatie voor een subsidie of een fondsenaanvraag zelf ook geld inleggen en je hebt geen geld, wat doe je dan? Je maakt de subsidieverstrekker duidelijk dat vrijwillige inzet ook geld waard is. Het ministerie van OCW laat nu onderzoek doen naar het 'verkapitaliseren' van vrijwillge inzet bij onderhoud en beheer van monumentaal erfgoed. Zonde om op de uitkomsten te wachten, toch? We zijn in de gauwigheid drie manieren van verkapitaliseren tegen gekomen. Er zijn er vast meer, maar het is een begin. Wie aanvullingen heeft, kan die onderaan dit artikel plaatsen.

Vast uurbedrag

Bijvoorbeeld de provincie Friesland heeft vrijwillige inzet berekent in 2010 bij projectsubsidies voor een bedrag van € 20,- per uur in het sociale beleid en de zorg. Verantwoording via een urenlijst en een verklaring van het bestuur naar waarheid.

Uitgespaarde kosten opvoeren

Een andere invalshoek is het berekenen van de uitgespaarde kosten die anders door betaalde krachten verricht zou worden. Een aannemer voor bijvoorbeeld de bouw van een verenigingsclubhuis komt met een offerte van volledige bouw door de aannemer zelf en een tweede offerte met een gecalculeerde aftrek van de werkzaamheden die de vereniging met de eigen vrijwilligers verricht. Dan gaat het om uurtarieven van bouwvakkers, schilders, opzichters en hun vergelijkbare tarieven. In deze optie gaat het ook om uren bestuursvrijwilligerswerk. Deze kunnen afgezet en vergeleken worden met die van een gemiddeld uurtarief van management. Bij het vacatiegeld van commissarissen wordt de vergelijking gemaakt met ambtenaren schaal 18.

Wilt u bijdragen aan dit item, vul dan hieronder aan!

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.