Bussemaker en Van Rijn bezoeken kunstprojecten ouderen

21 maart 2014

Minister Bussemaker van OCW en staatssecretaris Van Rijn van VWS brachten op dinsdagmiddag 18 maart een werkbezoek aan makers en beoefenaars van kunstprojecten met en voor ouderen. In Rotterdam maakten zij onder andere kennis met het werk van het beeldend kunstatelier van Humanitas, het Rotterdams Wijktheater en Diva dichtbij, een stichting die aan huis zingt voor langdurig zieken. De bewindslieden ondertekenden in 2013 samen met publieke en private partijen het Convenant Ouderen en Cultuur dat cultuurparticipatie door ouderen stimuleert.

Lang Leve Kunst

De ondertekening van het convenant vormde de start van het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst. Publieke en private fondsen stellen circa vier miljoen euro beschikbaar als impuls om de doelen van het convenant te bereiken.


In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder. Zij hebben veelal tijd en behoefte om aan kunst en cultuur deel te nemen. Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Het ontwikkelt talent en versterkt eigenwaarde, brengt ouderen in contact met anderen en maakt mensen onderdeel van een sociaal netwerk. Het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst streeft naar een gevarieerd en uitdagend cultureel aanbod voor ouderen (65+), stimuleert samenwerking en interactie tussen ouderen en jongeren door middel van kunstprojecten en bevordert de samenwerking tussen de domeinen welzijn, zorg en kunst.


Lang Leve Kunst wordt uitgevoerd en ondersteund door de ministeries van VWS en OCW, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), het Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, het VSBfonds en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).
Meer informatie: www.langlevekunst.nl