BTW over diensten toezichthoudende bestuurders?

17 december 2012

Onlangs kreeg Vereniging NOV een aantal vragen over BTW die bestuurders over hun diensten moeten betalen en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Wat gaat voor wie op?  

BTW over diensten bestuurders

Bezoldigde toezichthouders moeten in 2013 BTW gaan betalen en dat geldt ook voor toezichthoudende bestuurders. Op de site van de Belastingdienst is te lezen dat het alleen gaat om stichtingen en verenigingen die vennootschapsbelasting betalen. Dat zal voor veel vrijwilligersorganisaties niet opgaan en het lijkt dan ook voornamelijk te gelden voor zorginstellingen, woningbouwverenigingen, scholen en andere organisaties met bezoldigde bestuurders. Deze bezoldigde bestuurders gaan vanaf januari 2013 onder het fictieve dienstverband vallen. Bij veel vrijwilligersorganisaties krijgen bestuurders geen bezoldiging of valt dat onder de vrijwilligersvergoeding (het bedrag is minder dan €1.500,- per jaar). Van BTW is dan geen sprake.   

Inschrijven bij KvK verplicht? 

Er is soms onduidelijkheid of een vereniging zich moet inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Voor stichtingen is dat zeker zo. Het oprichten van een stichting gebeurt altijd via een notaris en die meldt de rechtspersoon automatisch aan bij de KvK. Bij verenigingen ligt dat soms anders. Een vereniging kan beperkte rechtsbevoegdheid hebben en dan is inschrijving bij de KvK niet nodig. Dergelijke verenigingen komen niet in aanmerking voor subsidie en bestuurders zijn persoonlijk aansprakelijk (wat op zich weer onwenselijk kan zijn). Kortom, het inschrijven van bestuurders in het handelsregister is voor de meeste organisaties al verplicht. Daar verandert niets aan. Als een organisatie in geschreven is in het handelsregister, is er de verplichting de informatie actueel te houden.