Bijeenkomsten professionele en vrijwillige kracht voor jeugd

16 april 2013

In juni, september en oktober organiseren ActiZ, GGD Nederland, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, MOgroep en VGN gezamenlijk zes regionale bijeenkomsten met als thema: Professionele kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht: samen voor jeugd

De aanleiding

Het nieuwe jeugdstelsel is gericht op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en het opbouwen van de pedagogische civil society. De nadruk ligt op zelfredzaamheid en samen redzaamheid met aandacht voor het versterken van het opvoed- en opgroeiklimaat.

Deze transformatie vraagt om discussie over de inzet van professionals, de taak van gemeenten en lokale partnerorganisaties, de rol van vrijwilligers, het mobiliseren van burgerparticipatie, etc. En het vraagt om goede voorbeelden en handvatten om de overstap handen en voeten te geven.

Inspiratie opdoen en goede voorbeelden verzamelen

Op de bijeenkomsten die de zes brancheorganisaties organiseren kunt u inspiratie opdoen en kennis nemen van goede voorbeelden van samenwerking tussen professionals en vrijwilligers en kunt u reflecteren op een toekomst waarin burgerkracht meer dan ooit centraal staat. Er is ruimte voor discussie en uitwisseling van ideeën met collega’s uit de eigen en andere branches. Daarbij gaat het om thema’s als: Hoe kunnen professionele en vrijwillige inzet de eigen kracht van mensen versterken? Is het niet tegenstrijdig om de pedagogische civil society van ‘bovenaf’ te organiseren? Wat kunnen burgers en vrijwilligers doen en wanneer is beroepsmatige inzet geboden? Hoe kunnen we ook bij zwaardere problematiek werken met eigen kracht en vrijwillige inzet? Is er wel sprake van een ideologische verschuiving of gaat het gewoon om een bezuinigingsoperatie?

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bestemd voor professionals, teamleiders, managers, directeuren, en stafmedewerkers in de jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, het jeugd- en jongerenwerk, jeugd GGZ en de gehandicaptenzorg. Maar ook vrijwilligersorganisaties en vertegenwoordigers van gemeenten zijn van harte uitgenodigd om mee te komen praten. Deelname is gratis.

De organiserende brancheorganisaties werken voor deze bijeenkomsten samen met MOVISIE, het NJi en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). ZonMw financiert de bijeenkomsten.

Waar en wanneer?

De bijeenkomsten vinden plaats in: Zwolle (11 juni), Amsterdam (17 juni), Amersfoort (24 september), Eindhoven (3 oktober), Rotterdam (10 oktober), Arnhem (14 oktober). We beginnen om 12.00 uur met een inlooplunch en sluiten de middag af met een netwerkborrel zodat er naast alle inspiratie en informatie voldoende mogelijkheid is kennis te maken met collega’s uit de regio.

Belangstelling? 

Heeft u belangstelling? Laat ons dat dan alvast weten via vrijwilligeinzet mogroep.nl , dan houden wij u op de hoogte. Zodra het definitieve programma bekend is, krijgt u van ons bericht. U kunt zich dan inschrijven.