Besluit brandveiligheid; gevolgen voor vrijwilligersevenementen beperken

30 september 2015

NOV heeft gereageerd op de internetconsulatie over het besluit 'Brandveiligheid overige plaatsen'. Dit besluit geeft regels voor het brandveilig gebruik van plaatsen waar nog geen andere regels gelden. Het gaat om evenementen als sportwedstrijden, concerten en Scouting-kampen, waarbij er 'tijdelijke objecten' zijn die geen bouwwerk zijn (springkussen, klimtoren, open podia etcetera).

Van lokale regels naar landelijke eenvoud?

Nu moet iedere gemeenten daarvoor een vergunning brandveiligheid afgeven zelf de regels voor brandveiligheid vaststellen. Het is dus overal anders. Daar waar de ene gemeente de brandweer en de GGD betrekt bij het opstellen van de regels en het afgeven van de vergunning, neemt de andere gemeente de beslissing helemaal alleen. Een aantal gemeenten heeft daar helemaal geen regels voor.

De bedoeling

Door een landelijk besluit in te voeren waar iedereen aan moet voldoen, wil de overheid:

  1. een eind te maken aan onnodige lokale verschillen en zo de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid te bevorderen;
  2. helderheid te bieden door uit te schrijven welke regels voor welke situatie gelden;
  3. toegespitste regels te geven die niet zwaarder zijn dan nodig, en
  4. de administratieve lasten te beperken.

 

Geeft het lastenverlichting?

Het besluit is ingewikkeld en op het eerste gezicht geen lastenverlichting. Daarom pleit Vereniging NOV voor:

  1. heldere informatie waarin eenvoudig staat waar organisaties aan moeten voldoen en welke informatie ze moeten aanleveren bij het aanvragen van de vergunning. 
  2. dat bij een ontheffing van een vergunning er niet alsnog een vergunning brandveiligheid moet worden aan gevraagd. Medio 2016 moet dit besluit van kracht worden en krijgen vrijwilligersorganisaties er mee te maken.

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.