Belangenbehartiger amateurkunst van start

27 maart 2013

Al op 24 december 2012 zijn de statuten van Kunstliga, de nieuwe belangenbehartiger voor de amateurkunst, bij de Bossche notaris gepasseerd. Daarmee is invulling gegeven aan de wens van de  amateurkunstkoepels, bonden en federaties om te komen tot een gezamenlijke organisatie voor de belangenbehartiging van de amateurkunsten. Kunstliga zoekt nu nieuwe bestuursleden en een voorzitter.

Het driehoofdig werkbestuur van Kunstliga wil graag op 1 juni 2013 tijdens het eerste Parlement Amateur Kunsten een voltallig bestuur kunnen installeren. Nu het ondersteuningsinstituut Kunstfactor is opgegaan in het nieuwe Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie & Amateurkunst (LKCA) wil Kunstliga ervoor zorgen dat de sector met één stem optreden naar beleidsmakers en politici.

Lees hier de volledige nieuwsbrief met vacatures.