Behoefteonderzoek kennisontwikkeling en opleidingen filantropie

13 december 2016

Het ‘Overleg Opleidingen Filantropie’ start begin december een grootschalig onderzoek onder mensen die actief zijn binnen de sector filantropie naar hun behoefte aan kennisontwikkeling en opleidingen. Opleiders en brancheverenigingen willen het cursusaanbod zo beter afstemmen op de praktijk. Voorzitter Guus Kramer van het overleg vat het aldus samen: Er zijn tienduizenden mensen actief binnen de sector, dagelijks worden nieuwe initiatieven gestart en stappen mensen in een bestuur, gaan aan de slag als vrijwilliger of fondsenwerver en iedereen wil zo snel mogelijk effectief zijn. Daarvoor is kennis nodig. Opleiders kunnen daarin voorzien. Maar in welke mate mensen ook bereid zijn tijd te stoppen in het vergaren van die kennis, en in welke studievorm en of ze het huidige aanbod voldoende kennen, dat weten we eigenlijk niet goed. Ook weten we onvoldoende of organisaties hun medewerkers daarin voldoende willen faciliteren. Vandaar dit onderzoek.’

Het onderzoek, een initiatief van Instituut Fondsenwerving, wordt breed uitgezet door de deelnemers aan het overleg. Goede doelen Nederland, Vereniging van Vermogensfondsen (FIN), Instituut Fondsenwerving, Vrije Universiteit (VU), Het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit, het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy en Hogeschool Windesheim. Het overleg staat onder voorzitterschap van Guus Kramer, directeur van de Maatschappelijke Alliantie.

U kunt deelnemen via deze link: https://vuass.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0jtGDZLwBdFSuLH

Voor vragen over het onderzoek:

Instituut Fondsenwerving, Fons van Rooij, 06 5470 8578