Arbeidsverdringing is vrijwilliger niet te verwijten

26 augustus 2014

Zowel CNV als FNV zijn frequent in het nieuws met de boodschap dat betaalde banen verdrongen zouden worden door vrijwilligers. Vereniging NOV laat in reacties weten dat dit een omdraaiing van zaken is. Vrijwilligers pakken zaken op die anders niet zouden gebeuren. Waar overheid, organisaties of burgers niet voor willen of kunnen betalen. Lees hierover ook het artikel op NU.nl.

Discussie aangaan 

Vereniging NOV stelt zich op het standpunt dat FNV en CNV moeten doen waar ze goed in zijn en dat is in overleg gaan met de verantwoordelijkheden (de opdrachtgevers, overheid en werkgevers) voor zorg en welzijn en bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Zij zijn degenen die het beschikbare geld verdelen en bepalen of ergens een betaalde kracht wordt ingezet. Daarnaast is het goed de bredere maatschappelijke discussie aan te gaan. Wat hebben we bijvoorbeeld over voor het openbaar vervoer in streken waar vervoersmaatschappijen en provincies niet willen investeren? Hoe duur mag het zijn? En waar investeren we in? Dan wordt waarschijnlijk snel duidelijk dat er  van arbeidsverdringing helemaal geen sprake is. Het werk is er niet, maar de behoefte aan vervoer bestaat wel. Iedere dag.

Niet de pijlen op vrijwilligers richten 

Nu worden de pijlen gericht op vrijwilligers en dat is onterecht. Vrijwilligers zijn 'gewoon' burgers die het heft in handen nemen als ze dat nodig vinden. Die inzet verdient alleen maar waardering. Vakbonden moeten ook niet met de vinger wijzen naar WW-ers die een maatschappelijk nuttige invulling zoeken voor hun tijd, dat levert hen persoonlijk en ook de samenleving meerwaarde op.

Lees ook: