ANWB zet maatschappelijke stage voort

30 november 2012

Op haar website bericht de ANWB:

De verplichte maatschappelijke stage stopt per 2017, zo staat in het nieuwe regeerakkoord. Het is erg jammer dat het nieuwe Kabinet zo heeft besloten: de maatschappelijke stage is een unieke manier om jongeren te betrekken bij vrijwilligerswerk. Een rondgang langs de scholen in het netwerk van de ANWB leert dat veel scholen het belangrijk vinden dat leerlingen bijdragen aan de samenleving door zich via school vrijwillig in te zetten.  

De ANWB is in 2009 gestart met het aanbieden van maatschappelijke stages. Bewust hebben we gekozen om te investeren in de doelgroep VMBO, een doelgroep die te maken heeft met een negatief imago. Het is voor VMBO-leerlingen vaak moeilijk om een beroepsstage en maatschappelijke stageplaats te vinden. 

Jongeren een kans geven

Door mee te doen aan maatschappelijke stage bij de ANWB krijgen deze jongeren de kans om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Maar belangrijker nog is de winst voor de jongeren zelf en daarmee de winst voor onze toekomstige samenleving. Door jongeren in hun kracht te zetten en positief te bevestigen in wie ze zijn en wat ze kunnen, investeren we in onze toekomstige beroepsbevolking. 

VMBO-leerlingen vormen namelijk een  grote groep: meer dan 60% van alle scholieren in het voortgezet onderwijs zit op het VMBO. Deze jongeren van nu zijn de volwassenen van straks die de krapte op de arbeidsmarkt moeten gaan vullen. Zij moeten de babyboomers die met pensioen gaan vervangen. Een doelgroep die het dus verdient om in te investeren. 

ANWB gaat door

De overheid stopt met de maatschappelijke stage, maar niet de ANWB. De afgelopen jaren hebben wij samen een sterk en waardevol netwerk opgebouwd. Er zijn ontzettend veel mensen met positieve energie, die geloven in een maakbare samenleving en de kracht ván en kansen vóór jongeren. We gaan dus nog meer investeren in de relatie met de VMBO-scholen, onze partners uit het bestaande netwerk en in de relatie met het bedrijfsleven. De jongeren van nu zijn immers ook hún toekomstige werknemers en vrijwilligers.

De ANWB is trots op alle mooie projecten die we de afgelopen jaren hebben gedaan mét en vóór duizenden VMBO jongeren. Jongeren die unieke en waardevolle ervaringen opdoen door deze initiatieven. Zij zijn onze toekomst en verdienen de bijdrage van de ANWB.