ANBI-register vanaf 2014 van kracht

29 mei 2013

Als u bestuurder bent bij een algemeen nut beogende instelling (ANBI), bent u vanaf 1 januari 2014 verplicht bepaalde informatie over uw organisatie op internet te publiceren. Voldoet u niet aan deze verplichtingen, dan kan de Belastingdienst de ANBI-status van uw organisatie intrekken. 

Lees verder op Rendement.nl